Prva stran - Zdravo življenje - Boljše počutje
-0%

Masažna kad FB 20, Beurer Nazaj

BEURER 9100248
Naša šifra: 9100248
Masažna kad FB 20, Beurer
InStock
Na zalogi
57,99 €
-0%
57,99 €

Opozorilo

Največja dovoljena količina za ta izdelek je 100000.

Masažna kopel z mehurčki je enostaven in priljubljen način za nego stopal doma! S kopeljo z mehurčki za masažo stopal lahko vašim stopalom privoščite užitek kadar koli to želite!

Podrobnosti izdelka

Stopala igrajo v našem življenju nosilno vlogo – celotna telesna teža sloni na njih. Zaradi tega si vaša stopala želijo nego, za to pa imajo na voljo vrsto možnosti:
• Kneippove kopeli za stopala: Izmenjujoče hladno – tople kopeli so osnova zdravstvene filozofije Sebastiana Kneippa.
• Masaža refleksnih točk na stopalih: Masaža refleksnih točk na stopalih je zelo priljubljena tehnika
masaže, pri kateri se z masažo stopal vpliva na celotno telo.
• Masažna kopel z mehurčki: Masažna kopel z mehurčki je enostaven in priljubljen način za nego stopal doma! S kopeljo z mehurčki za masažo stopal lahko vašim stopalom privoščite užitek kadar koli to želite!
Masažna kad za stopala je opremljena s:
• z masažnim dnom,
• 3 zamenljivi nastavki za nego stopal:
– masažni nastavek,
– krtačka,
– odstranjevalec otrdele kože,
• 3 funkcije: vibracijska masaža, masaža z zračnimi mehurčki in uravnavanje temperature,
• Infrardeea svetloba.
S pomočjo masažne kopeli za boste odpočili sebe in vaša stopala. Kad ima naslednje ugodne
učinke:
• spodbuja prekrvavitev,
• spodbuja regeneracijo celic,
• revitalizira in oživlja stopala,
• sprošča prenapete stopalne mišice.
Kadi za noge ne uporabljajte:
• pri bolezenskih spremembah ali poškodbah stopal (npr. odprte rane, bradavice, glivice);
• za masažo otrok;
• za živali;
• dlje kot 20 minut (nevarnost pregrevanja). Pred ponovno uporabo počakajte vsaj 15 minut, da se aparat ohladi.
Tega aparata ne smejo uporabljati osebe (vključno otroci), ki imajo omejene fizične, senzorične ali psihične sposobnosti ali premalo izkušenj in/ali ne poznajo aparata dovolj, razen če jih nadzoruje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost oziroma jih pouči o tem, kako se aparat uporablja.
Vklopljenega aparata ne puščajte brez nadzora!
Paziti je treba na to, da se otroci ne bodo igrali z aparatom.
Pred uporabo kadi za noge se posvetujte z zdravnikom:
• če niste gotovi, ali je kad za noge primerna za vas;
• če trpite za težko boleznijo ali po operaciji stopala;
• pri diabetesu in trombozah;
• pri boleznih nog ali stopal (npr. krčne žile, vnetje ven);
• pri bolečinah z nepojasnjenim vzrokom.
Izdelek lahko uporabljate samo v namene, kot je opisano v navodilu za uporabo. Proizvajalec ne more prevzeti odgovornosti zaradi nepravilne in lahkomiselne uporabe izdelka.
Izdelek je namenjen samo uporabi v gospodinjstvu in ni primeren za komercialno rabo ali uporabo v medicini.

Varnostni napotki
Pazljivo preberite ta navodila za uporabo! Neupoštevanje napotkov v nadaljevanju lahko povzroči
telesne poškodbe ali materialno škodo. Navodila za uporabo shranite in poskrbite, da bodo dostopna
tudi drugim uporabnikom. Navodila za uporabo ob predaji izdelka izročite novemu uporabniku.
Napotek
• Embalažo hranite izven dosega otrok. Obstaja nevarnost zadušitve.
• Pred uporabo se prepričajte, da na izdelku in dodatkih ni vidnih poškodb. Kadar ste v dvomih,
izdelka ne uporabljajte. Obrnite se na svojega trgovca ali na servisno službo, katere naslov je
priložen.
• Če med uporabo pride do motenj v delovanju naprave, le-to takoj izklopite in izvlecite vtikač
iz vtičnice. Naprave ne popravljajte sami. Za nasvet povprašajte strokovnjake oz. servisno
službo podjetja Beurer. Nestrokovno izvedena popravila so za uporabnika lahko nevarna.
• Električnega kabla ne vlecite, zvijajte ali prepogibajte. V blazino ne smete zabadati igel ali
drugih ostrih predmetov.
• Kabla ne speljite ali vlecite čez ostre ali koničaste predmete.
• Vtič aparata vtaknite v vtičnico, ki je zaščitena pred vlago, mokroto in brizgajočo vodo.
• Otroci morajo biti med uporabo izdelka pod nadzorom.
• Za polnjenje naprave ne postavljajte v kopalno kad, pod tuš ali v umivalnik.
• Ohišja ne smete nikoli odpirati.
• Če vam izdelek pade na tla ali se kako drugače poškoduje, ga ne smete več uporabljati.

• Popravila električnih naprav smejo izvajati le strokovnjaki. Napačno opravljena popravila lahko
povzročijo občutne nevarnosti za uporabnika. Za popravilo se obrnite na servisno službo ali
pooblaščenega trgovca.
• V kolikor naprava spušča vodo, je ne uporabljate več.
• Površina naprave je vroča. Osebe, ki niso občutljive na vročino, naj bodo pri uporabi
naprave previdne.

Električni udar
OPOZORILO
Kot vse električne naprave je treba tudi kad za noge previdno in preudarno uporabljati, da se
prepreči nevarnost električnega udara.
Aparat zato
• uporabljajte samo pri omrežni napetosti, ki je navedena na njem,
• ne uporabljajte, če sta aparat ali oprema vidno poškodovana,
• ne uporabljajte med nevihto.
Če pride do okvar ali motenega delovanja, takoj izklopite aparat in ga izključite iz električnega
omrežja. Kadar želite vtič odstraniti iz vtičnice, ne vlecite za električni kabel ali aparat. Aparata nikoli ne držite ali nosite tako, da ga držite za omrežni kabel. Kabli ne smejo priti preblizu toplih površin.
Naprave nikoli ne priklopite na omrežje, če imate stopala v vodi. V primeru, če bi bila naprava
poškodovana, bi lahko prišlo do smrtno nevarnega električnega udara.
Pazite, da vtič in kabel ne prideta v stik z vodo ali drugimi tekočinami.
Aparat zato uporabljajte:
• samo v suhih notranjih prostorih (npr. nikoli v kadi ali savni),
• samo s suhimi rokami.
Naprave nikoli ne potapljajte v vodo. Če aparat pade v vodo, ga ne smete pobrati iz nje. Takoj
izvlecite vtič iz omrežja.
Napajanje naprave mora potekati prek zaščitne naprave za okvarni tok RCD z izmerjenim okvarnim tokom, višjim od 30 mA.

Nevarnost požara
OPOZORILO
Pri nepravilni uporabi oz. uporabi, ki ni skladna s pričujočimi navodili za uporabo, obstaja v
nekaterih primerih nevarnost požara!
Aparata zato ne:
• puščajte prižganega brez nadzora, zlasti če so v bližini otroci;
• uporabljajte pokritega, npr. pod odejo, blazino …
• uporabljajte v bližini bencina ali drugih lahko vnetljivih snovi.

Ravnanje z aparatom
POZOR
• Po vsaki uporabi in pred čiščenjem morate aparat izklopiti in izvleči vtič iz vtičnice.
• Aparata ne izpostavljajte visokim temperaturam.
• Ne postavite se v kad.
• Ko napravo polnite, le-ta ne sme biti priključena na omrežje.
• Če želite napravo premakniti ali očistiti, jo zmeraj izklopite in izvlecite vtikač.

/s/u/TS23/FB20.pdf