Družina je naše bistvo

Družina tudi v današnjem času še vedno velja za osnovno celico družbe. Kljub temu, da se srečujemo z najrazličnejšimi oblikami skupnega življenja, in da je vsaka definicija družine do katere od njih krivična, se vsi zavedamo, da je prav družina tista, ki nas oblikuje, ki nam daje zavetje, podpro in takšno okolje, kjer smo lahko samo tisto, kar smo v resnici. V družinskem okolju se počutimo varne in ljubljene, v krogu najbližjih se osebnostno razvijemo, si ustvarimo svojo identiteto ter pridobimo osnovne navade in prepričanja.

V družini si zgradimo osebnost

Družina je naše bistvo, je tista vez, ki nas drži vse življenje, je naša motivacija ter prostor, v katerem se nenehno učimo in rastemo.
Ne glede na to, da se spreminjajo tako oblike kot tudi vsebine družine, ta ostaja eden najpomembnejših gradnikov naše osebnosti. Otrok se v družini nauči vsega tistega, kar ga kasneje opredeljuje kot posameznika. Iz družine izhaja njegovo vedenje, tu se je naučil norm in pravil ter oblikovanja odnosov. Vsi osnovni vedenjski vzorci izhajajo iz družine, način čustvovanja ter oblikovanje vrednot imajo prav tako izvor v primarni družini.

Generacije

Izraz generacija oz. rod opisuje družbene skupine, ki živijo v podobnih okoliščinah, imajo skupne interese in skupne zahteve. Običajno je to skupina pripadnikov vsakega od treh življenjskih obdobij: mladosti, srednjih let in starosti. Za vsako generacijo velja, da ima svoje posebnost, prav zato je izraz »generacijski konflikt« zelo pogost, sploh tedaj, ko so različne generacije prisiljene živeti skupaj. Med generacijami se pojavljajo razlike in napetosti, hkrati pa se seveda širijo tudi tradicija in vrednote. Prav vezi med generacijami pa so tiste, ki življenje bogatijo ter mu dajejo osnovo in podlago za soočanje s svetom.

Tosama neguje generacije

V Tosami smo si za svoj cilj zadali nego vseh generacij. Svoje izdelke razvijamo z mislijo na dobro počutje, skrbno nego in zdravje mladih in starih, pri nakupu surovin pa - kjer je le mogoče - izbiramo naravne, zdravju neškodljive in razgradljive - ker si naši kupci zaslužijo najboljše.