Začetki - Tosamashop

Začetki

Leta 1923 je podjetnik Franc Kocjančič s trgovcem Francem Gutmanom ustanovil družbo z omejeno odgovornostjo Kocjančič & drug in še istega leta se je v eni od zgradb papirnice na Količevem začelo pakiranje sanitetnih izdelkov in izdelovanje damskih vložkov. Do leta 1925 je zaposloval že 15 delavcev.

Leta 1929 je Kocjančič kupil prostore Kartonaže in tiskarne na Viru ter kmalu preselil dejavnost iz Količevega na Vir, kjer je ostala do danes. Po osnovanju tovarne na Viru je proizvodne zmogljivosti intenzivno širil z nakupi mikalnikov, tkalskih strojev in novih objektov. V Mekinjah pri Kamniku je uredil belilnico, pripravljalnico in tkalnico z 31 delavci. Skupaj je pred začetkom vojne v podjetju delalo že okoli 100 delavk in delavcev.