Osnovni podatki

Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani.

Št. vložka: 10075000
Osnovni kapital: 9.449.102,83 EUR
Matična številka: 5033195
Davčna številka: SI31242588
    
TRR računi:

SKB Banka d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana  
IBAN: SI56 0310 4100 0913 998
SWIFT: SKBASI2X

 

Organiziranost družbe

Direktor:
Tomaž Brdnik
Direktorica:
Mojca Šimnic Šolinc (zastopa skupaj s Tomažem Brdnikom)

Tel.: 01 7290 101
Fax: 01 721 30 84
e-mail: info@tosama.si