Družbena odgovornost - Tosamashop

Družbena odgovornost

Ravnanje z okoljem je sestavni del vodenja družbe Tosama, s čimer želimo prispevati svoj delež k trajnostnemu razvoju lokalne in širše družbe. Pri tem upoštevamo temeljna načela odgovornega ravnanja na področju okolja in se zavezujemo, da bomo odgovorno uporabljali naravne vire ter varovali okolje, da bo v korist in dobro današnjim in jutrišnjim generacijam.

To svojo odgovornost in zavezanost do trajnostnega razvoja dokazujemo:

  • z uporabo okolju prijaznih materialov in tehnoloških postopkov,
  • s sodelovanjem pri lokalnih okoljskih projektih,
  • z varnimi in zdravju neškodljivimi delovnimi pogoji za zaposlene,
  • z izdelki, ki so opredeljeni za naravno,
  • s sponzoriranjem in donacijami na lokalnem, zdravstvenem in humanitarnem področju,
  • z okoljsko politiko,
  • z vzpostavljenimi sistemi ISO 9001, ISO 13485, MDD 93/42/EEC, ISO 14001, PEFC, Oeko-Tex standard 100.

Svojo zavezanost k izpolnjevanju zahtev socialne varnosti ter zdravstvene in varnostne zahteve izkazujemo z etičnim kodeksom Tosame, ki ga je v celoti mogoče videti na sedežu podjetja. 

DOKUMENTI: