Veliko razlogov za ponos

Naše podjetje v letu 2018 slavi 95. obletnico obstoja. Ko se oziramo na prehojeno pot, ki je Tosamo popeljala od majhne delavnice, v kateri so izdelovali obveze in vato, do modernega, h kupcu in trgu orientiranega podjetja, smo še posebej lahko ponosni na zadnja leta.

Desetletje, ki je za nami, je bilo za naše podjetje zelo turbulentno, a uspešno. Od lastninskega preoblikovanja v letu 2008 smo se bili prisiljeni prebijati preko ekstremnih podražitev osnovnih surovin, stečajev in bankrotov ključnih kupcev, embarga, valutnih preobratov, sprememb cenovnih standardov medicinskih pripomočkov in še česa. Vendar nam je do danes s trdim delom ter jasno izdelano vizijo in strategijo uspelo podjetje postavili na nove temelje. Danes se lahko pohvalimo z množico novih izdelkov, novimi prodajnimi potmi in številnimi novimi kupci.

In na mnogo stvari smo upravičeno ponosni. Predvsem smo ponosni na zaposlene, ki so podjetju zelo lojalni. Ves čas so verjeli v zastavljeno strategijo ter jo uspešno vnesli v posamezne programe podjetja in svoja delovna mesta. Ponosni smo na njihovo zdravo pamet, neizmerno voljo, entuziazem in kreativnost. Ponosni smo na prave odločitve, zaradi katerih smo uspeli optimizirati tehnologijo in tehnološke procese.

Na področju medicinskih pripomočkov se danes namesto s predelavo gaze ukvarjamo s ponudbo vrhunske storitve – z izdelavo operacijskih setov po naročilu ter s proizvodnjo izdelkov za sodobno oskrbo rane. Ob tradicionalnih klasičnih in ultratankih vložkih ustvarjamo nove trende, predvsem z uporabo materialov z dodano vrednostjo, med proizvajalci tamponov pa smo s kar štirimi patenti drugi največji v Evropi. Ponosni smo na svoje izdelke. Ustvarjamo jih z zavedanjem, da imajo vpliv na zdravje ljudi in na kvaliteto življenja cele družine v vseh življenjskih obdobjih, zato jih izdelujemo iz kvalitetnih, po možnosti naravnih materialov. Ponosni pa smo tudi na prehojeno pot. Od podjetja brez prave prihodnosti smo z vsem naštetim uspeli stopiti na pot vnovičnega vzpona. Številke to potrjujejo: prihodke iz prodaje smo v zadnjem desetletju povečali za 12 odstotkov, dodana vrednost na zaposlenega je zrasla za 22 odstotkov, kratkoročne poslovne terjatve smo uspeli znižati za 23 odstotkov, neto dolg pa se je iz visokih koeficientov (najvišji 8,94 v letu 2010) zmanjšal na samo 2,55 v letu 2017.

Je pa pred nami še veliko izzivov. Največji, ki klice po takojšnjem ukrepanju, je investiranje v tehnologijo in posodobitev proizvodnje. To področje je bilo v letih, ko smo z veliko truda padajočo krivuljo obračali navzgor, zelo podhranjeno. Zavedamo se, da moramo v bodoče večino ustvarjenega denarnega toka nameniti v posodobitve prostorov in strojne opreme, saj je to edini način, da obdržimo dosedanji nivo poslovnih rezultatov.