V vsaki ambulanti, v vsaki domači lekarni

Povoji so bili poleg vate prvi izdelki, ki jih je ustanovitelj podjetja pred 95 leti dal na tržišče. Skozi vso zgodovino Tosame so bili eden izmed nosilnih stebrov podjetja. Danes predstavljajo povoji kar tretjino vseh medicinskih pripomočkov v podjetju. V dolgih letih se je celoten sortiment oblikoval v dve veliki družini povojev. Glavnino naše proizvodnje in prodaje predstavljajo povoji za obvezovanje in pritrditev, vse bolj pa postaja pomembna linija kompresijskih povojev. Prvi povoj te vrste - Vivafit, namenjen kompresijskemu zdravljenju venskih obolenj, je v Tosami nastal leta 1967, še danes pa ostaja sinonim za kompresijske povoje.

V Tosami kljub drugačnim trendom v svetu prav vse povoje še vedno izdelujemo doma. Ce seštejemo količino povojev, ki pridejo iz naše tkalnice, jih letno naredimo več kot tri milijone, vsi skupaj pa so dolgi 19.055 kilometrov. Kar devetdeset odstotkov naših povojev stkemo iz čistega bombaža.

Vsi naši povoji so plod lastnega znanja. Povoje razvijamo v skrbi za zdravje in dobro počutje tistih, ki jih uporabljajo, zato se ves čas trudimo za izboljšave, za večjo kakovost materialov in cim boljše delovanje.

Vzadnjem času smo najbolj ponosni na dolgoelastični kompresijski povoj Vivavene. Nastal je leta 2010, razvili pa smo ga v tesnem sodelovanju s stroko. Ker nas vodi želja, da bi bila oskrba z našimi povoji uporabnikom cim bolj prijazna, je povoj Vivanene dobil dve modri vtkani črti, s katerima je pravilno povijanje obolelih okončin mnogo lažje in enostavneje.